Prefa Pecina

Prefa Pecina

Betonové výrobky

Tyčový nosný prvek - sloup

Podle dodané projektové dokumentace jsme schopni dodat betonové nosné tyčové prvky - sloupy až do betonu třídy C50/60 a max. rozměr 1500 x 1000 x 36 000 mm.

993-Dozor_2022.pdf
994-SRV_2021.pdf