Prefa Pecina

Prefa Pecina

Betonové výrobky

Zpět

Stropní panely

 STROPNÍ PANELY UMOŽŇUJÍ RYCHLOU POKLÁDKU STROPU S MINIMÁLNÍ POTŘEBOU BETONU NA ZMONOLITNĚNÍ  A  JSOU VYROBENY NA ZAKÁZKU.

nezávazná poptávka

stropní panely - rychlá pokládka a montáž stropu cena dle dohody

STROPNÍ PANELY
 STROPNÍ PANELY UMOŽŇUJÍ RYCHLOU POKLÁDKU STROPU S MINIMÁLNÍ POTŘEBOU BETONU NA ZMONOLITNĚNÍ  A  JSOU VYROBENY NA ZAKÁZKU.
 

Použití 

Stropy z panelů jsou vhodné pro suché, běžné prostředí, pro světlost do 7,5 m a vyrábějí se v různých délkách (na míru, dle požadavku zákazníka). Uložení panelů je min.125 mm.
 

Výhody

Snadná pokládka stropů s okamžitou únosností. Panely se rychle osazují pomocí jeřábu na místo určení. Styčné plochy mezi panely mají speciální tvar zámku, pro snížení možnosti vzniku dilatačních spár.

Ukládání panelů na zdivo přímo z dopravního prostředku – bez nároku na skladování.

Minimální potřeba betonu je pouze na zalití zámku a věnce.

 

Výhoda pro zedníky i stavebníky: 

Díky vysoké kvalitě technologie výroby je spodní pohledová část panelu vyrobena s téměř nulovými výškovými rozdíly, proto není nutné provádět vyrovnávací (hrubou) omítku. Stačí nanést stěrku a jemnou omítku. Toto řešení je velmi ekonomicky a časově zajímavé!

Technické údaje

Panel P1

 • šířka 775 mm
 • délka – dle požadavku
 • váha 1 bm = 309 kg
 • váha 1 m= 399 kg

Panel P2

 • šířka 1415 mm
 • délka – dle požadavku
 • váha 1 bm = 574 kg
 • váha 1 m= 406 kg

        tyto váhy platí pro panely vyrobené ze stropních tvárnic betonových STB , pokud je vyroba z tvárnic liaporových je metr čtverečný lehčí o 70 kg 


Zatížení

 Panel je kromě vlastní tíhy navržen pro tato zatížení :

 • stálé zatížení (konstrukce podlahy) : 275 kg/m2
 • nahodilé zatížení (užitné a příčky) : 150 kg/m2
 • třída betonu C20/25

 

Skladování a doprava

 

Panely se při skladování a přepravě podkládají dvěma dřevěnými proklady, na celou šíři panelu a to max. 10 cm od okraje panelu. Proklady musí být umístěny nad sebou. Při přepravě musí být panely zajištěny proti posunutí.

 

PŘI VEŠKERÉ MANIPULACI MUSÍ BÝT PANELY ZAVĚŠENY

NA VŠECHNA ZÁVĚSNÁ OKA.

Montážní postup

 Panely se kladou s min. uložením 125 mm na vyrovnaný železobetonový pozední věnec.
 

Betonáž

 Před betonáží zámků a ztužujícího věnce / v úrovni panelů / je nutno panel navlhčit.

K zalévání zámků a věnce se použije beton třídy C20/25 dostatečně měkké konzistence / na 1 bm zámku je potřeba 0,016 mbetonu /. Do zámku mezi panely nutno vložit betonářskou žebírkovou výztuž d=12mm.

V případě potřeby je nutno beton chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy až do jeho zatvrdnutí.

Je nutno zamezit pohybům ve styčné spáře mezi panely v době zrání.

PANELY PREFA PECINA VÝROBA.PDF